Provozovatelem webu rodinyveznu.cz je Občanské sdružení Za branou, z.s., které se zabývá pomocí lidem ve a po VTOS včetně jejich rodin. Rodinu trestaného člověka akcentujeme jako hlavní resocializační faktor.

Náš web je věnován písemné tvorbě odsouzených autorů, chcete-li vězeňské tvorbě. Ve vězení v ČR jsou přinejmenším desítky mužů a žen, kteří mají velmi dobrý písemný projev a mají co říct. A najdou se určitě i tací, kteří možnost publikovat on-line někde venku uvítají jako novou možnost.

Možná si říkáte k čemu. Vždyť mohou psát a poslat něco třeba do novin. To se ale poštěstí někomu tak 1 x za 10 let, určitě takové příklady existují. Naším cílem je existence průběžné literární a publicistické platformy, kde odsouzení autoři nenarazí na nezdolatelnou laťku.

Nejde o to, najít nového Hemingwaye, ale dát průchod myšlenkám, pocitům a myšlení vězňů. V řadě zemí jsou zcela běžné vězeňské noviny i psaní odsouzených do nich.

Poctíte-li náš web svou návštěvou, navážete tím cosi jako přímý kontakt se "světem za zdí". Máloco odsouzeného člověka potěší tak, jako když se dozví, že se mu něco povedlo a nemuselo to počkat na jeho návrat na svobodu.

Jan Frank, předseda spolku Za branou.