Rodič ve výkonu trestu

Fenomén rodiče ve výkonu trestu je potenciálně nejvíce ohrožující zejména u rodičovství malých a dospívajících dětí, zejména tam, kde absentuje rovněž druhý z rodičů, případně širší rodina, typicky prarodiče schopní o děti odsouzených dočasně pečovat.

Nastupuje-li výkon trestu odnětí svobody (VTOS) rodič dítěte nebo dětí a mladistvých do 18 let, pak jeho potomci přicházejí o živitele, poskytovatele všech materiálních a emocionálních jistot, ale rovněž tak o akceschopného zákonného zástupce. V krajním případě, bohužel poměrně častém v ČR, tráví děti odsouzeného, případně obou odsouzených rodičů, čas trestu v dětských domovech, nebo v pěstounské péči. Nejmírnější variantou situace dané uvězněním rodiče dětí je s ohledem na oprávněné zájmy dětí převzetí péče druhým z rodičů a udržování funkčnosti rodiny v průběhu trestu, případně svěření soudem do péče některého z blízkých příbuzných dítěte.

zabra  Vážení a milí přátelé a příznivci Za branou,

OSense O-Sense